CĂLĂTOR

Karma

1. Drumul până-n munţi să-l înfrunţi
Şi să treci mergând, mergând, străbătând
Toată calea ce-ai găsit călător neobosit
Şi te-ai jurat că o străbaţi pân' la sfârşit

R: Călător, călător
Călător sunt pe pământ
Şi-am un dor, şi-am un dor
Şi-am un dor ce-mi este sfânt

2. Drumul este lung şi-n amurg
Paşii tăi neobosiţi ți se scurg
Ca-ntr-un vis trecut prin foc călător fără noroc
Ţi-ai revărsat toată privirea spre trecut

3. Când iubirea s-a sfârşit, te-a gonit
Înspre munţi, dar dragostea n-o poţi uita
Zi de zi te-a măcinat dorul de ea neîncetat
Abia când ai ajuns pe munte ai uitat

4. Tinereţea ta o străbaţi
Agonisind, mergând, mergând, străbătând
Liniştea pădurilor șopotul izvoarelor
Viaţa ta s-o împleteşti cu-a munţilor