Cărări pe munţi

I.

Ca-n poveşti cu zmei, viteji şi zâne

Noi la drum am pornit

Peste şapte zări şi şapte ape

Pe munte ne-am regăsit

Trec haiduci spre miază-noapte,

Fata-Pădure îi fereşte de ger…

….În jurul focului povestea alunecă

Învăluită-n mister


Refren

Cărări pe munţi facem împreună

Amintiri ne-adună,

Fermecaţi de strună

Hoinari tăcuţi, muntele-i adună

Noaptea când e lună

Povestesc din strună


II.

Steaua nordului ne-arată calea

Însă harta-i mai bună

Cerbi se-apropie crescând mirarea

Întindem tabăra-împreună

Valea încă mai păstrează mărturia luptei

Dintre daci şi romani

Noi visăm că şi urmaşii noştrii

O vor găsi peste ani


Refren X 2

Cărări pe munţi facem împreună

Amintiri ne-adună,

Fermecaţi de strună

Hoinari tăcuţi, muntele-i adună

Noaptea când e lună

Povestesc din strună