PRIETEN DIN CRAI

Gioni Baboș

1. Prieten bun, ce Craiul ne-a legat
Acolo sus pe munte am jurat
Să păstrăm prietenia clipelor ce ne-au unit
Prieteni buni vom fi pân’ la sfârşit

2. Sub parfumul florilor de mai
Ne-am încercat vigoarea noastră-n Crai
Printre colţii de stâncă ne-am croit un drum
Prieteni buni am devenit de-acum

3. Si dacă soarta se va-mpotrivi
Şi dacă timpul ne va despărţi
Craiul va fi amintirea clipelor ce le-am trăit
Într-o noapte sub cerul liniştit

Craiul va fi amintirea muntelui ce ne-a unit
Într-o noapte sub vârful Ascuţit